با ایرانسل رایگان چت کنید

برای فعال سازی ابتدا باید پیام کوتاهی با متن Go برای شماره ۸۳۸۳ ارسال نمایید.
سپس پیام کوتاهی با متن زیر به عنوان خوشامد گویی دریافت می نمایید :
-
Welcome To ChatZone!REPLY with
!
FF to make-a-friend
!
CC to enterchat rooms

ثبت نام :


برای ثبت نام در این سرویس ابتدا باید نام ، سن ، جنسیت و محل اقامت تان را به شماره ۸۳۸۳ با فرمت زیر ارسال کنید:

[R [name][age][s--e--x][location
Location = محل زندگی ، S--e--x = جنس ، Age = سن ، Name = نام
مثال:
R Amin 19 M Shomal

لیست فرمان ها :

با تایپ متن
CL و ارسال به شماره ۸۳۸۳ می توانید کل لیست فرمان های موجود در سیستم را از طریق دو پیام کوتاه دریافت کنید.

جستجوی دوستان
برای پیدا کردن دوستان جدید می توانید فرمان
S را به همراه سن و جنسیت و مکان به شماره ۸۳۸۳ ارسال کنید.

[S [name][age][s--e--x][location
مثال :
S Ali 24 M Tehran

مشاهده کاربران آنلاین


با ارسال فرمانهای زیر به شماره ۸۳۸۳ می توانید تعداد کاربران آنلاین را ببینید.

تعداد دوستان حاضر : FA
تعداد دوستان حاضر در محیط چت سایت
FM : MSN
تعداد دوستان حاضر در محیط چت سایت
FY : Yahoo
تعداد دوستان حاضر در محیط چت سایت
FI : ICQ
تعداد دوستان حاضر در محیط کلی چت :
FC


ورود به محیط چت

با ارسال فرمانهای YM & I به همراه نام کاربری و رمز ورود به شماره ۸۳۸۳ می توانید به محیط چت سایتهای زیر وارد شوید.

* ورود به محیط چت سایت Yahoo( ارسال متن زیر به شماره ۸۳۸۳ )
Y-Yahoo
* ورود به محیط چت سایت
MSN ( ارسال متن زیر به شماره ۸۳۸۳ )
M-MSN
* ورود به محیط چت سایت
ICQ( ارسال متن زیر به شماره ۸۳۸۳ )
I -ICQ
مثال:
Y hossein

اضافه کردن افراد به لیست :


برای اضافه کردن افراد به لیست می توانید از فرمان A استفاده کنید.
[
A [Contact’sname

برای اضافه کردن دوست به لیست شبکه های خارجی می توان با ارسال پیام به شماره ۸۳۸۳ از فرمانهای زیر استفاده کرد:

اضافه کردن دوست به لیست دوستان سایت AY : Yahoo
اضافه کردن دوست به لیست دوستان سایت
AM : MSN
اضافه کردن دوست به لیست دوستان سایت
AI : ICQ
مثال :
AY Sahar

دریافت مشخصات :


با ارسال حرف G به شماره ۸۳۸۳ می توانید مشخصاتی را که ثبت نام کرده بودید دریافت کنید.

به روز رسانی مشخصات :
برای بروز رسانی کردن اطلاعات شخصی و تغییر آیتمهای ثبت نامی (ترفندستان) می توانید با ارسال این پیام به شماره ۸۳۸۳ مشخصاتی را که ثبت نام کرده بودید بروز رسانی کنید.
[
U [new name][new age][new s--e--x][new location

غیر فعال کردن شخص :


با ارسال این پیام به شماره ۸۳۸۳ می توانید دسترسی و دریافت پیامهای مربوط به شخص مورد نظر را مسدود کنید.
[
B [Friend’s contact number
مثال:
B 98935360***9

برای خارج کردن نام کسی از حالت مسدود می توان از دستور UB استفاده کرد.
UB 98935360***9

حذف اعضا :

با ارسال این پیام به شماره ۸۳۸۳ می توانید دوستان خود را از لیست حذف کنید.
[
D [Friend’s contact number
مثال:
D 98935360***9

خروج از محیط چت :


با ارسال این پیام به شماره ۸۳۸۳ می توانید از محیط چت سایتهای مختلف خارج شوید.

خروج از محیط چت سایت EY : Yahoo
خروج از محیط چت سایت
EM : MSN
خروج از محیط چت سایت
EI : ICQ
خروج کلی از محیط چت :
EA 

/ 1 نظر / 9 بازدید
ShaYan

سلام دوست عزیز وبلاگ خوبی داری. به من هم سر بزنی خوشحال میشم.به روزم اگه مایل به تبادل لینک هستی خوشحال میشم. لطفا نظرتو بم تو وبلاگم بگو. ممنون[گل]