######### پیام ویژه #########

قابل توجه دانشجویان رشته IT

دانشگاه علمی کاربردی 

زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال تحصیلی 89-90

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت دریافت کارنامه و انجام انتخاب واحد از روز شنبه مورخ 23ر11ر89 لغایت

25ر11ر89 از ساعت 30ر7 صبح الی 18 عصر به واحدآموزش مراجعه فرمایند.
ضمنا" زمان حذف و اضافه و اخذ واحدهای افتاده روز 3 شنبهمورخ 26ر11ر89 از ساعت 30ر7 الی 30ر14 می باشد.

مراحل انجام انتخاب واحد

مرحله اول : بررسی نواقصات پرونده و تعیین وضعیت شهریه ترم های قبل با مراجعه به بایگانی ( آقای کنگانی )

مرحله دوم :  مراجعه به واحد آموزش و کارشناس ثبت نمرات خانم جمالی ، کارنامه خود را دریافت می نمایند. ( در صورت داشتن نواقص پرونده کارنامه صادر نخواهد شد)

مرحله سوم : مراجعه به امور مالی و دریافت فرم انتخاب واحد و فیش های مربوطه

ضمنا" دانشجویانی که از ساعت 30ر14 الی 18 عصر برای انتخاب واحد مراجعه می نمایند می بایست  با مراجعه به واحد آموزش و کارشناسان مربوطه آقایان صفایی و عسکری فرم و فیش را دریافت نمایند.

به دانشجویان ترمی توصیه می شود بمنظور سهولت و تسریع در انتخاب واحد قبل از تاریخ 23ر11ر89 جهت رفع نواقصات و بدهی ترم قبل خود به دانشگاه مراجعه فرمایند.

به مراجعات بعد از تازیخ های فوق ترتیب اثری داده نخواهد شد.

/ 3 نظر / 12 بازدید
مجید رستمی

سلام محسن جان کدوم یکی تو امتحان میادش لینک اولی یا دومی هر دو تاش سوال هست کدوم یکیش میاد تو امتحان

بهادری

سلام مجید جان هردو تا رو باید بخونی