شعر خلیل جوادی

 

 شعر خلیل جوادی

   

میگن  بــرادرای  اهل  ایمـــــــــان

بــــرای  اصـلاح  ا مــــــور  نسوان ـ

 

نشستنو  حســـــابی  طرح  دادن

حـدود  منـکراتـــو  شــــــرح  دادن

 

یه طرح  خو بو فوق العــاده  جامع

قــــابل استـفــــاده در مجـــــــامع

 

برادرا  فکــــرای بکــری کــــــــردن

که خواهــرا  ولنگو بــــــــاز نگـردن

 

بـــــــــرای  آرایـش  صــــــورت  زن

کـــــــلّی جریمه  در نظــر گـــرفتن

 

جریمه  مـــــالیــــات  زیبــــــــــاییه

یه  جور  مجــــــازات  سر پــــــاییه

 

عزیز من کی گفته خوشگل بشی؟

بـــاعث  اختلال  و  مشکل  بشی

 

یه عــــالِمی توی کتــــاب نـوشته

دختر  اگه قشنگ بـــــاشه زشته

 

بعضــیا  در بـــــاره ی  خلقت  زن

چیزای  خیلی  جــالبی  نوشتن

 

میتونم   آدرس  بدم  ، که سرکـار

رجو  کنی به جلد هفت "اسفار"   *۱

 

اونجا یه چیزایی نوشته  "ملا "     *۲

نگو بگم ، که  روم  نمیشه  والا

 

تمـــوم  دخترایی  کــه  خـوشگلن

بـاعث  و  بــــانی  هــزار  مشکلن

 

ایــنه  نشونیـــــــا ی  دختر  خـوب

چونه  چکش ،دماغ مثل گوشکوب

 

دختره  بـــــا سبیل  نصــفه  نیمه

هر جـــــا بـره  معـــافه  از جریمه 

 

کـــــارش  اگـه گیرکنه  تــــو اداره

تــــــــار سبیلشو  گــــرو  میـذاره

 

تمــــــوم  چیـزای  تکـــون  دهنده

مــال  همین  حجـــاب  نیـم بنده

 

جریمه هـا  میاد  تو  سامـــانه ها

اضـافه   می کنن بــه یــــارانه ها

 

صد تــــا بلا  از سرمــون رد میشه

/ 0 نظر / 17 بازدید