تغيير ساعت امتحان و روز دريافت كارت ورود به جلسه

به اطلاع كليه دانشجويان گرامي مي رساندتاريخ امتحان روز 12ر6ر90 به تاريخ 27ر6ر90 تغيير يافت

ضمنا" زمان دريافت كارت ورود به جلسه از ساعت 14 روز 12ز6ز90 مي باشد ، تمامي كارتهاي ورود به جلسه بايد شماره صندلي داشته باشد.

واحد آموزش

/ 0 نظر / 9 بازدید