وظیفه انسانی حکم می کند

وقتی اتومبیلی با سرعت هشتاد کیلومتر در ساعت به مانعی برخورد می‌کند:

در 2 صدم ثانیه: سپر در هم می‌شکند. اتومبیل فشاری برابر سی برابر وزن خود را تحمل می‌کند.

در 4 صدم ثانیه: راننده و سرنشینان هر کدام با فشاری برابر 2 تن به جلو پرتاب می‌شوند.
در 5 صدم ثانیه: بدن راننده با همان نیروی 2 تنی با فرمان اتومبیل برخورد می‌کند.


در 7 صدم ثانیه: سرنشین جلوئی به داشبورد می خورد!


در 9 صدم ثانیه: سر سرنشینان به شیشه اتومبیل برخورد می‌کند!

در یک دهم ثانیه: سرنشینان عقب نیز به سرنشینان جلو می‌پیوندند!


یادتان باشد که هنوز 90 درصد ثانیه اول باقی مانده.... !!!!!؟؟؟


لطفاً کمربند ایمنی را ببندید؛ چه در جلو نشسته‌اید و چه در عقب ماشین، چه در مسافت‌های کوتاه درون شهری و چه در مسافرت‌های بلند جاده‌ای!


وظیفه انسانی  حکم می کند


 به دوستانتان نیز اطلاع


رسانی کنید!

/ 0 نظر / 9 بازدید